Over EW

EW Onderzoeken is onderdeel van EW.

EW is een opinieblad dat orde wil scheppen in de informatiechaos. En dat vooral met betrekking tot de interessevelden economie, politiek, financiën, wetenschap en cultuur. Daarbinnen wordt geselecteerd op relevantie voor de lezers.

EW schrijft voor lezers die scherpte vragen en verder denken dan het nieuws alleen. Lezers die onderwerpen zakelijk, nuchter en feitelijk behandeld willen zien, ook in opiniërende artikelen over thema’s die andere media negeren of pas laat ontdekken.

Onder het motto ‘Eerst de feiten’ blijft Nederlands grootste opinieblad zich vernieuwen en inspannen voor lezers zoals u die waarderen dat gevestigde opinies worden tegengesproken op basis van feiten en argumenten. Dat doen we al ruim 75 jaar.

Hoe is EW ontstaan?

Het eerste nummer verscheen op 27 oktober 1945 en heette toen nog Elseviers Weekblad. Het was in de oorlogsjaren voorbereid door een redactie onder leiding van H.A. Lunshof (1904-1978) en de directeur van Elsevier’s Uitgeversmaatschappij J.P. Klautz (1904-1990). Elsevier’s Uitgeversmaatschappij werd in 1880 in Amsterdam opgericht door J. G. Robbers (1838- 1925), die de naam Elsevier ontleende aan het befaamde historische Zuid-Nederlandse uitgeversgeslacht Elzevier. Behalve boeken en de Winkler Prins, gaf ook Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (1891-1940) uit.

Hoe is de redactie van EW samengesteld?

De volledige redactie kunt u terugvinden in ons colofon (https://www.ewmagazine.nl/colofon/).

De hoofdredactie is verantwoordelijk voor de redactionele inhoud (tekst en beeld) van het blad; niet voor de advertenties of de bezorging. De verhouding tussen directie en (hoofd)redactie is vastgelegd in het Redactiestatuut dat geldt sinds 1 april 1977.